Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

aardappels, Akkerbouw, suikerbieten

Zuidwestelijke moessonregen en wind  weet van geen ophouden

Zover de weerkaarten reiken is er geen omslag te zien: 2023 is hard op weg om het natste jaar ooit gemeten , 1998, te evenaren. Op veel plaatsen is de 1000 mm grens al bereikt. Meer dan 1239 mm zoals in 1998 in de Bilt is tenminste op een enkele plaats mogelijk.

Die hoeveelheid viel in de Bilt in 1998 in een jaar tijd. Dat is het neerslagrecord aller tijden, sinds er gemeten wordt. Akkerbouwers die nog aardappels moeten rooien zullen waarschijnlijk hun verlies moeten nemen, en zelfs de suikerbietencampagne komt in gevaar.

48 uur droog?

En wat te doen met de laatste snee gras van het jaar die staat te wachten om gemaaid te worden? Hier en daar staat er een pak gras, maar soms helaas ook in het water. Afhankelijk van de grondsoort en de grondwaterstand. Misschien dat er de komende week op hoge zandgrond in een periode met 48 uur droog weer ingekuild kan worden, maar dat zal een uitzondering zijn.

Het overgrote deel van het grasareaal gaat waarschijnlijk zonder kort afgemaaid te zijn de winter in. Hoe schadelijk dat is als er strenge vorst komt komende winter, dat zal moeten blijken. De grassenveredelaars hebben met succes de najaarskwaliteit van Engels raaigras verbeterd, maar of de wintervastheid ook behouden is gebleven of zelfs verbeterd?

Elf, elf , elf

Voorlopig zit er in ieder geval geen winter in de weersverwachting. Elf graden Celsius op de elfde van de elfde is daarentegen een realistische verwachting. De komende week kan er elke dag regen vallen, vooral langs de kust, maar in het binnenland zijn ook aaneengesloten perioden van 36-48 uur mogelijk. De kans daarop is het grootst langs de Duitse grens in het midden van de komende week. Daarna verhevigt de wisselvalligheid waarschijnlijk weer.