Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Gras, Hooi, Mais

Zonder beregening alleen gewasgroei in Holland en West-Brabant

In Noord-en Zuid Holland verloopt het grasgroeiseizoen tot nu toe op rolletjes

Het is is vrijwel zeker dat er de komende week geen noemenswaardige neerslag valt. Tropische hitte komt er ook niet meer in de verwachting voor.

Wolkenvelden en zon wisselen elkaar de komende week af, bij een overwegend matige westenwind. De tegenstelling in temperatuur tussen het binnenland en de kustgebieden blijft onverminderd groot. In juni bedroeg dit temperatuurverschil maar liefst 3 gr C gemiddeld per etmaal. Daardoor wordt het verschil in neerslagtekort tussen het westelijke helft van de Nederlandse landkaart (uitgezonderd delen van Zeeland) en oostelijke helft steeds groter, alhoewel de wind in de kustgebieden ook een factor van belang is die de verdamping kan aanzwengelen.

Aan mooi stro geen gebrek

In de Achterhoek en Twente is de droogte vergelijkbaar met vorig jaar, begin juli. Mais beregenen is juist de komende weken lonend, aangezien het gewas na de langste dag als gevolg van de droogte al kan gaan bloeien. Het afgelopen winterseizoen heeft geleerd dat tegenvallende mais (zetmeel) opbrengsten compenseren met (kracht) voeraankoop de voerkosten behoorlijk doen stijgen. In de verdrogende gebieden rijpt het graan versneld af. Aan mooi droog en blank stro dit jaar geen gebrek. Terwijl in de oostelijke helft van het land de koeien hier en daar vanwege de stilvallende grasgroei op stal zullen blijven, verloopt het grasgroeiseizoen in Holland en West-Brabant tot nu toe op rolletjes. In de verste verte is er geen droogteschade te zien.

Ook volgende week nauwelijks regen

Neerslag van betekenis ook niet. Vanaf komend weekend neemt de kans op wisselvallig weer wel toe, maar veel neerslag gaat dat waarschijnlijk niet opleveren. Ver ondergemiddelde temperaturen en een straffe noordwestenwind mogelijk wel.