Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Eerste snee gras, granen, Kunstmest strooien, Mestuitrijden, Wateroverlast

Zelfs in deze modderwinter kun je hier op de 16e februari mest uitrijden

Van deze grond is de toplaag niet volledig verzadigd en daarom kan en mag je er na 15 februari altijd mest uitrijden, na één droge dag. Maar zelfs op dit soort hoge zandgrond wordt het gaandeweg de komende week steeds natter. Februari ligt op koers de zoveelste zeer natte en zelfs recordzachte maand te worden.

Aan de andere kant van het kavelpad (op de foto) staan de plassen in het een paar meter lager gelegen grasland, dat dus wel helemaal verzadigd is.  Middenin de zomer groeit er op de ‘hoge kamp’ de laatste jaren zonder beregening helemaal niets meer. Maar in een modderwinter en op een overspannen mestmarkt zijn zulke hoge zandgronden halverwege februari goud waard.

Regen, regen en nog meer regen

Achteraf gezien is het op veel plaatsen in Nederland nog meegevallen met de regen sinds vorige week zaterdag. In West, Midden, en Oost- Nederland viel vooral op donderdag 10-20mm regen,  terwijl Noord-Nederland van woensdag op donderdag ongeveer 10 mm te verwerken kreeg.

Vanaf morgen is het in heel Nederland weer kletsnat. Een venijnige depressie brengt juist in Nederland op heel veel plaatsen 10-30 mm regen en dat is teveel voor het bijna helemaal verzadigde land, waar het waterpeil op veel plaatsen weer bijna tot aan het maaiveld gestegen is. Des te schrijnender dat het begin februari, toen het waterpeil behoorlijk was gezakt, in tegenstelling tot onze Oosterburen verboden was drijfmest uit te rijden.

Eind volgende week minder zacht

Gaandeweg de komende week volgt er nog veel meer regen, nadat maandag en dinsdag waarschijnlijk helemaal droog en zeer zacht verlopen. Ook dan zal er her en der op hoge zandgrond weer bemest worden. Maar daarna gaat het slot helemaal op de deur, als een uitgestrekte depressie met meerdere kernen dagenlang veel regen en ook wind gaat brengen. Waarna de stroming iets meer naar het noorden draait en dus minder zachte lucht gaat aanvoeren. Met mogelijk winterse neerslag, vrijwel dagelijks.

Februari record uit 1990

Tot het moment dat de stroming iets naar het noorden draait, rijgt februari de zeer zachte dagen aan elkaar. Als het zo doorgaat en de laatste dagen van februari niet koud verlopen, verbreekt februari het maandgemiddelde temperatuur record van 7,6 ° C, dat uit 1990 stamt. Gemeten in de Bilt, vanaf 1901. Met recht een modderwinter.