Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Gras, Hooi, Snijmais

Zeer groeizaam en soms Spaans benauwd

Tot en met zondag wordt het iedere dag een beetje warmer, zonniger en benauwder. In het oosten en zuiden zondag zelfs Spaans benauwd. Waar de vochtvoorziening niet limiterend is, zal de mais en het gras groeien als kool.

Ondanks de tropische hitte op zondag in het binnenland worden er tot nu toe geen zware onweersbuien met veel neerslag berekend. Na zondag zorgt aanvoer van Atlantische oceaanlucht voor enige afkoeling, wordt het veel minder zonnig en is er dagelijks kans op buien. Maar ook dit weertype zal waarschijnlijk geen grote neerslaghoeveelheden opleveren.

Het Spaans benauwde zomerweer kan in de loop van de volgende week terugkeren. Maar vanwege het onstabiele stromingstype is dit moeilijk met voldoende betrouwbaarheid lang van te voren nauwkeurig in te schatten. Klik hier om de hittestress monitor voor de veehouderij te bekijken.

Pak gras en gras onderzaai

Zeker is wel dat inkuilen zonder er regen in te krijgen alleen de komende dagen goed mogelijk is. De kans dat vandaag gemaaide zware snee gras verandert in mooi droog hooi begin volgende week is niet groot. Er groeit de komende dagen ook veel gras bij, tot wel 200 kilo drogestof per hectare per dag. Tenzij het erg droog is, zoals in Friesland en delen van Twente en Drenthe, op zandgronden.

De mais , die op enkele plaatsen al het derde bladstadium heeft bereikt, zal een groeispurt laten zien. Het 4-5 bladstadium waarbij onderzaai van groenbemester wordt aanbevolen, kan op veel plaatsen eind volgende week al worden bereikt.