Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Beregenen, Eerste snee gras, Mais, Zaaiklaar maken

Welkome regen voor kiemende maïs, zeker na geoogst vanggewas

Naar eigen zeggen groeide er dit voorjaar op 10.000 hectare in Nederland Snelle Lente Rogge van kweekbedrijf KWS. Vanggewassen werden gisteren massaal van het land gehaald, mooi aangedroogd net voor de regen uit.

Regen die hard nodig is, want op veel plaatsen heeft het in Nederland deze maand nog niet veel meer dan 25 -30 mm geregend, en was de maart maand bovendien ook aan de droge kant.

Ruwvoerschaarste

Dan eerst ook nog een vanggewas in het voorjaar laten uitgroeien en oogsten om daarna mais te zaaien betekent een groot risico op vochttekort bij de start van de maisteelt. Maar de extra ruwvoeropbrengst komt dit jaar heel goed van pas. Zeker in de zandgebieden met een relatief hoge veebezetting waar het einde van de ruwvoervoorraad door de droogte van de afgelopen jaren op veel bedrijven in zicht is. De vraag is nu hoeveel regen er vandaag (donderdag 29 april) gaat vallen. De regionale verschillen kunnen tot tientallen millimeters oplopen.

Blijft het droog langs de zuidgrens?

De grillige depressiekrul met daarin plaatselijk veel neerslag tolt namelijk over Nederland. Tot nu toe (9.30uur) is langs de kust in Zeeland plaatselijk al meer dan 20 mm gevallen. Langs de zuidgrens in Brabant en Limburg lijkt het nagenoeg de hele dag droog te blijven. Daar zal de droogte die deze week merkbaar werd nog langer gaan aanhouden, aangezien er de komende dagen hooguit een paar millimeter buiige neerslag wordt verwacht. Maar volgende week dinsdag en de dagen daarna zijn er nieuwe kansen op (mogelijk plaatselijk veel) buiige regen.

Plaatselijk tientallen millimeters

Op de zandgronden in Salland en Drenthe en op de Noord-Veluwe is het vochttekort na vandaag waarschijnlijk al verleden tijd. Plaatselijk kan de teller in die regio tot tientallen millimeters oplopen. Gecombineerd met de neerslag die de komende week wordt verwacht, zullen in die regio geen zorgen meer zijn over vochttekort bij de start van de maisteelt, na eerst vanggewas te hebben geoogst.

Klik hier om de actuele neerslaggegevens te bekijken.