Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Blijvend, Gras

Weiden wordt komende week voor het eerst dit jaar lastig

Vanaf midden volgende week kans op vertrapping in de wei.

Komende week kan weidegang voor het eerst dit jaar lastig worden. Niet omdat er niet genoeg en kwalitatief onvoldoende gras groeit, integendeel. Maar omdat de koeien perioden met regen dit jaar nog niet gewend zijn . 

Gaandeweg de komende week wordt het namelijk steeds wisselvalliger en nemen de verwachte neerslaghoeveelheden toe. Op woensdag en donderdag worden er perioden met regen berekend en daalt de luchtdruk waarschijnlijk tot onder de 1000 mbar.

Weidegang tot nu toe ongestoord

Gras groeit er veel en de kwaliteit is ook uitstekend. Ondanks zeer lage ureumcijfers blijft het eiwitgehalte op bedrijven die volop weidegang toepassen op peil. Maar door de toenemende wisselvalligheid zal het drogestofgehalte van het weidegras dalen en het onbestendig eiwit in het gras toenemen. Gelukkig verloopt het beweidingsseizoen tot nu toe ongestoord. Bovendien vlakte de droogte de grasgroeipiek af, waardoor weidegang makkelijker te plannen is en er minder beweidingsverliezen zijn.

Geen 200 kilo drogestof per ha per dag

Door vochttekort reikte de grasgroei lange tijd niet tot het maximale niveau van 200 kg drogestof per hectare per dag. Ook de komende week wordt dit maximale niveau niet gehaald, al is de meimaand waarin de grasgroei doorgaans het hoogste niveau bereikt aangebroken. Toen afgelopen week eenmaal regen was gevallen, werd het maximale grasgroeiniveau van 200 kilo drogestof per dag op een enkele plaats wel gemeten. De komende dagen remt de lage temperatuur de grasgroei af.

Mogelijk vertrapping midden volgende week

Pas halverwege volgende week herstellen de temperaturen zich langzaam van de dip. Medio volgende week wordt de stroming in plaats van noord tot noordwestelijk, zuidwestelijk. Dit betekent dat de aangevoerde lucht niet langer uit de poolstreken komt maar van de veel warmere Atlantische Oceaan. Wisselvallig blijft het wel, sterker nog, de neerslagkansen- en hoeveelheden nemen toe. Vanaf midden volgende week kan er zelfs vertrapping in de wei gaan optreden. Bijsturen met het stalrantsoen is dan zeker aan de orde.