Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Gras, Snijmais, Zeer vroeg

Volop mais zaaien en maaien voor Pasen

Vorig jaar stond de mais er begin mei op, tijdens het inkuilen van de eerste snee.

Als de stroming na het weekend draait van noordoost naar oost, wordt het dag na dag geleidelijk zonniger en warmer. De kans op buien is  heel klein. Pas vanaf het Paasweekend wordt het weer instabieler.

Met name in het zuiden en vooral in België is er net als afgelopen week in het Paasweekend kans op regen van betekenis.

Geen einde aan droogte

Maar ook de toenemende instabiliteit van de atmosfeer met de Paasdagen betekent waarschijnlijk niet dat er een einde komt aan de droogte, waar inmiddels zeker op de hogere zandgronden al sprake van is. Na de Pasen wint de hogedruk boven Scandinavië waarschijnlijk weer in betekenis. Maar een herhaling van het schrale winters aandoende weer van dit moment is klein. De kans op het andere uiterste, warme dagen met maximumtemperaturen ver boven de 20 gr C,  is overigens ook klein.

Bodemtemperatuur 10 gr C

Gezien de weersverwachting ligt het voor de hand dat de bodemtemperatuur, die inmiddels al in grote delen van Nederland 10 gr C heeft bereikt, stabiel 10 gr C of meer zal bedragen (klik hier voor cijfers van een meetnetwerk). Een vereiste om met succes mais te kunnen zaaien. Deze week werd er op enkele plaatsen op hoge zandgronden in Zuid-en Oost Nederland al mais gezaaid. Vroeg mais zaaien, ook al is het nog geen 20 april, heeft als voordeel dat er nog voldoende bodemvocht beschikbaar is. Gezien de verwachtingen is de kans groot dat de beschikbaarheid van het bodemvocht in het zaaibed in de tweede helft van april snel afneemt. Vroeg mais zaaien betekent natuurlijk ook dat de kans op nachtvorstschade toeneemt. Het kan immers ook de eerste helft van mei ’s nachts nog gaan vriezen.

Grasgroei maximaal 100 kg ds /ha /dag

Het vroege voorjaar zorgt er ook voor dat volgende week  veel gras in het maaistadium van 3000 kilo drogestof en meer komt. Deze week werd er verspreid over het hele land op een enkele plaats al gras (groenbemester) ingekuild. Vanwege vochttekort is de kans, zeker op hogere zandgrond, niet groot dat er meer dan 100 kilo drogestof per hectare per dag bijkomt. Ook al verkeert het gras op veel plaatsen in de groeiversnellingsfase. Het drogestofgehalte van het gras en de bestendigheid van het ruw eiwit neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Veeteelt grasgroeimeetnetwerk.

Ruimte in de planning

De droge, relatief warme en vrij zonnige vooruitzichten geven ruimte in de planning en keuzemoment van mais zaaien en maaien. Voor de vele vroege weiders zijn de omstandigheden al wekenlang heel gunstig. Zeker nu de grasgroeiexplosie van meer dan 100 kilo drogestof per hectare per dag uitblijft, waardoor het grasaanbod makkelijker te plannen is.