Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Glastuinbouw, Winter

Tips voor veilig opruimen van glasschade na sneeuwval

bron foto: Dracaenakwekerij de Plaats (via Facebook)

De hevige sneeuwval van afgelopen weekend heeft veel schade veroorzaakt in de glastuinbouw in het hele land. De schades variëren van tientallen gebroken ruiten tot forse constructieschade aan kassen. Voor zover bekend zijn er geen persoonlijke slachtoffers gevallen.

“De regel is dat een veilige werkplek moet kunnen worden gegarandeerd”, adviseert Stigas, “Neem hierbij geen risico. Persoonlijk letsel is vele malen erger dan materiële schade.”

bron foto: Dracaenakwekerij de Plaats (via Facebook)

Handelen bij dreigend gevaar
Als door sneeuwdruk de constructie van een kas of dak dreigt te bezwijken, moet je snel handelen: sluit een ruimte af als er veel sneeuw op één bepaalde plek ligt en het lukt niet om de sneeuw weg te stoken.

Tips voor opruimen na glasschade

  • Laat alleen personen ouder dan 18 jaar helpen bij het opruimen van de schade na de sneeuwval.
  • Voer voordat je de kas betreedt, na een calamiteit, eerst een LMRA (laatste minuut risico analyse) uit. Hierdoor bepaal je of de situatie veilig genoeg is om aan de slag te gaan.
  • Betreed de kas alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Werk veilig op hoogte dat wil zeggen met daarvoor bestemde hulpmiddelen zoals een hoogwerker, buisrailwagen met reling rondom en / of valbescherming.
  • Controleer of er geen mensen in de kas onder je aanwezig zijn wanneer op het kasdek of vanaf een hoogwerker of buisrailwagen wordt gewerkt.
  • Verwijder gebroken glas altijd van boven naar beneden.
  • Beperk handmatig tillen van glas.
  • Maak indien mogelijk gebruik van vacuümapparatuur.
  • Voorkom het lopen met (zware) glasplaten.
  • Houd het glas NOOIT tegen als het valt.

Klik hier voor meer informatie