Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Winter

T-som loopt ver achter op andere jaren

Kunstmeststrooier vullen

De temperatuursom ligt 40 graden onder het gemiddelde van alle gemeten jaren. Voorlopig hoeft de mest er nog niet op. Eurofins Agro ziet wel positieve effecten van het ijs op de bodemstructuur en van zogenoemde ‘natte depositie’ bij sneeuw.

Daartegenover waarschuwt het agrarische laboratorium voor de sneeuwschimmel.
In een gangbaar jaar lag de T-som al ruim boven de 160 graden. Op dit moment blijft som van de alle daggemiddelde temperaturen vanaf 1 januari boven nul, steken rond de 120 graden. Dit in tegenstelling tot 2020 toen deze juist ruim bovengemiddeld hard omhoog schoot en rond deze tijd al boven de 260 graden uit kwam.

Lees hier het complete artikel: Melkvee.nl

Foto: Archief TractorFan