Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Eerste snee gras, Mestuitrijden, Wateroverlast

Pinkenkuil maken in maart, mooie snee maaien in mei

Opnieuw beginnen, volop drijfmest in de stoppel en een prima eerste snee in mei. Daar rekent veehouder Vrielink uit het Twentse Deurningen op. Afgelopen donderdag kuilde hij winterrestanten in, op hoge zandgrond.

Zo mooi als het toen ging, zal het de komende week niet gaan. Maar 48-72 uur droog weer moet lukken.

Ruimte in de mestopslag

Veehouder Marcel Vrielink voerde uit wat de Brabantse Groeikracht teeltspecialist Mark de Beer al sinds februari aanraadt, als het gras te lang wordt om te zodebemesten. Hij schat in dat een kwart tot de helft van het grasland in Zuid- Nederland, afhankelijk van de ligging en de grondslag, inmiddels in dat stadium verkeert. Zeker als het om gras gaat dat te lang de winter in ging, kun je dan een pinkenkuil in maart overwegen.

Klik hier om een video, gemaakt door Boerderij, te bekijken, waarin Vrielink zijn verhaal vertelt.

Mits de draagkracht van de grond het toelaat. “Als je kunt zodebemesten, loop je alleen in de rijsporen meer risico op structuurschade als je gaat inkuilen. Het grote voordeel is dat je ruimte krijgt in de mestopslag. Nu een vrachtwagen drijfmest afvoeren kost 1000 euro.”

In plaats van in te kuilen is er de afgelopen week ook gras verhakseld, meldt loonbedrijf de Samenwerking uit het Friese Elsloo.

Licht wisselvallig

Maar de komende week zijn er best kansen op een goed inkuilresultaat. In het midden van de komende week blijft het met een beetje geluk 3 etmalen aaneengesloten droog. Opnieuw een dag zoals afgelopen donderdag 14 maart met volop zonneschijn en bijna 20 ˚  C zit er echter niet in. En het is ook de vraag hoeveel regen er morgen valt, zondag 17 maart. Waarschijnlijk niet meer dan 5-15 mm. Met name in de kustgebieden, Groningen uitgezonderd.

Wordt het morgen te nat, dan is het alternatief bij te lang en / of oud gras alleen kunstmest te strooien. De Beer: “Maar dan moet je zeker ook het element kalium niet vergeten. Anders riskeer je een matige opbrengst.”

Limburg nat, Noord-Nederland droog

Zodebemest je in te lang gras, dan loop je het risico op mestresten in de eerste snee. De Beer: “Het zou in tussentijd af kunnen spoelen en manier van toediening maakt ook verschil. Geef je 20 kuub verdund met water, of 30 kuub per hectare. Maar ik zou het risico niet lopen. Bij wekenlang droog weer groeien de mestresten mee met het gras.”

Juist in Zuid-Nederland, waar de regionale mestoverschotten het grootst zijn, viel afgelopen maandag veel regen en was zodebemesten niet meer mogelijk. Maar boven de grote rivieren is er op veel plaatsen deze maand nog niet meer dan 10-20 mm regen gevallen waardoor er wel tijdig kon worden zodebemest. Daar is de temperatuursom, en daarmee de grasgroei, ook minder ver opgelopen dan in Zuid-Nederland.

Ook maart boterzacht

Wie wel tijdig heeft kunnen zodebemesten en niet met winterrestanten te maken heeft in het grasland, kan rustig achterover leunen. Inkuilen en mais zaaien vanaf half april?  Als het voorjaar begin april echt losbarst is dat het geval. Maart ligt in ieder geval op koers om net als februari record zacht te verlopen.