Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Blijvend, Gras, Hooi, Snijmais

Opstallen spaart koe en grasland

Op plaatsen waar het aanbod weidegras krap is, ligt extra bijvoeding op stal voor de hand. Tot en met Hemelvaartsdag valt er sowieso niet of nauwelijks regen in het hele land.

Volgens het Duitse weerbureau Wetteronline wordt de droogte langs de Oost-Nederlandse grens en in het midden van Duitsland het grootst, de komende week. Uiteraard speelt ook de grondsoort een rol.

https://www.wetteronline.de/wetterticker/kaum-regen-in-sichtweite-202005157471190

Vertrapping en verbranding

Bovendien kan de temperatuur dag na dag stijgen tot zomerse waarden halverwege volgende week. En zelfs tropisch op Hemelvaartsdag in het zuiden van Nederland, waardoor de verdroging versnelt. Als er dan geen gras meer groeit, moeten de koeien op een gegeven moment naar binnen omdat  het weidegras op is, luidt in de inschatting van Agrifirm weidegang-en rantsoenadviseurs. Dat spaart ook de grasmat door vertrapping en verbranding bij mestflatten en het voorkomt hittestress in de wei door de felle zonneschijn.

Bodemvoorraad vocht

Ten opzichte van een jaar geleden, toen de weersomstandigheden grote gelijkenissen vertoonden, is de bodemvoorraad vocht gelukkig veel groter. Met name voor de snijmais, die op veel plaatsen al enkele centimeters boven de grond staat, is dat een voordeel. De wortels zullen op zoek gaan naar bodemvocht in de diepere grondlagen.

Kleine kans op regen na Hemelvaart

Zonder beregening zal de grasgroei in heel Nederland na Hemelvaartsdag stilgevallen zijn. Of er eind volgende week regen van betekenis gaat vallen, als de temperatuur ver is opgelopen, is op dit moment moeilijk in te schatten. De lange termijn berekeningen reiken niet verder dan een paar millimeter in de dagen na Hemelvaartsdag.