Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Akkerbouw, Voorjaar, Zaaiklaar maken

Nog niet veel groenbemester ingewerkt

Ondanks wekenlang droog weer en een gewas dat begint te groeien, is er nog niet veel groenbemester ingewerkt. Een beter moment dan de eerstkomende dagen komt er waarschijnlijk niet meer, zegt kweekbedrijf Limagrain.

„Langer wachten vergroot de kans op een massaal gewas dat niet goed of te laat verteert en mineraliseert.” Regio Oost Limagrain vertegenwoordiger Ludwig Oevermans heeft er geen duidelijke verklaring voor dat er nog niet veel groenbemester is ingewerkt. “Als er nog niet zoveel staat wordt er misschien geredeneerd dat het wel goed komt als na 15 maart met de bouwlandinjecteur bemest mag worden.”

Lees hier het complete bericht: Melkvee.nl

Archieffoto Tractorfan.nl