Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Akkerbouw, Blijvend, Gras, Mais

Nóg een week lang geen noemenswaardige neerslag

Er wordt weinig neerslag verwacht de komende 14 dagen.

Sinds overvloedige regenval medio maart de grondwaterstand in grote delen van Nederland heeft teruggebracht op normaal niveau, is er heel weinig regen meer gevallen. Delen van West-Nederland en Groningen uitgezonderd. Ook de komende week komt hier geen verandering in.

Door een buienlijn over Zuidwest en West- Nederland viel plaatselijk meer dan 20 mm en in Groningen 10 -15 mm regen, door een langdurige periode met matige regenval (zie maandtotaal april ). Komend weekend kan er locaal een (onweers) bui vallen bij temperatuur die oplopen naar 20 gr C en meer langs de oostgrens, maar daarna ontwikkelt zich een noordoostelijke stroming, waarin de neerslag kansen heel klein zijn.

Na volgende week wisselvalliger

Middenin de winter zou deze noordoostelijke stroming een vorstperiode betekenen, nu blijft het bij kans op nachtvorst en ondergemiddelde temperaturen van maximaal 10 gr C. Ondanks overvloedige zonneschijn. Met name langs de zuidgrens en vooral in België, verder verwijderd van het hogedrukgebied boven Scandinavië, is er op dinsdag wel kans op enige regenval. Alles bij elkaar opgeteld komt de prognose van het neerslagtekort die het KNMI sinds 1 april berekent de komende week dan ook al weer in de buurt van de recorddroge groeiseizoenen van 1976 en vorig jaar. Maar de kans is redelijk groot dat het weer na volgende week wisselvallig wordt. Ook dat is verwerkt in de neerslagtekort prognose.

Beregeningsverbod Boven Dommel

Er is veel te doen over de dreiging van nieuwe droogte, zoals vorig jaar. Melkveefokker Adrion van Beek uit Breda, die vorig jaar in zijn bedrijfsvoering hevig getroffen werd door de droogte, vindt dat in zijn omgeving het waterbeheer door het waterschap moet worden gemoderniseerd. Dat zegt hij vandaag in een opvallend voorpagina artikel van het Algemeen Dagblad. Deze week maakte het waterschap de Dommel bekend dat in het gebied Boven Dommel bij Eindhoven niet meer beregend mag worden. Belangenorganisatie ZLTO wijst veehouders en akkerbouwers  in Noord-Brabant er op dat beregening elders in de provincie mogelijk blijft, mits ze voldoen aan randvoorwaarden.

Water vastgehouden in de winter

In de Achterhoek is afgelopen winter op een herhaling van de grote droogte van 2018 ingespeeld door het water zoveel mogelijk vast te houden. Er geldt vooralsnog geen beregeningsverbod. Waterschap Rijn en IJssel stimuleerde veehouders en akkerbouwers opblaasbare ballen in duikers te plaatsen om het water vast te houden. De grondwaterstanden in het gebied van het waterschap Rijn en IJssel zijn terug op het normale niveau voor de tijd van het jaar. Dat geldt voor het overgrote deel van de waterschappen in Nederland, meldt de Unie van Waterschappen vandaag in de eerste droogtemonitor van het seizoen. Locale uitzonderingen in Zuid-Nederland daargelaten.

Investeringen overheid

De Rijksoverheid maakte vandaag bekend dit jaar 7 miljoen Euro uit te trekken voor waterbergende maatregelen en het tegengaan van verzilting en lage waterstanden in de grote rivieren.