Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Sneeuw, Voorjaar, Witgroene Kerst

Nederlands klimaat dit jaar niet verder opgewarmd

De laatste dagen van het jaar 2021 verlopen waarschijnlijk boterzacht. Maar dat verandert nauwelijks nog iets aan de gemiddelde jaartemperatuur. Door het koude voorjaar komt de gemiddelde jaartemperatuur ongeveer op het ‘nieuwe normaal’ van ruim 10,5 ⁰ C uit.

Het nieuwe normaal is om precies te zijn 10,54 ⁰ C. Dit getal is het gemiddelde van de laatste 30 jaar. Voordien reikte de gemiddelde temperatuur in de Bilt vrijwel nooit tot dit niveau, sinds de start van de officiële metingen in 1901. Jaargemiddelden van rond de 9 ⁰ C kwamen regelmatig voor in de periode van 1901 tot en met 1987.  

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam het jaar 1996 ( met daarop volgend in januari 1997 de laatst gehouden Elfstedentocht) als laatste nog onder de 9 ⁰ C gemiddeld uit. In de 21ste eeuw verliepen alleen de jaren 2010 en 2013, vergeleken met het nieuwe normaal, duidelijk ondergemiddeld warm.

Hete juni volgt op koud voorjaar

Dat de koude lente dit jaar geen grotere negatieve invloed had op het jaargemiddelde, is het gevolg van de junimaand die er op volgde. Die verliep juist recordwarm. De astronomische zomer moest nog beginnen toen op 17 juni in het Achterhoekse Hupsel de hoogste temperatuur van het jaar werd gemeten: 34 ⁰ C. Daarna verliep de zomer vooral nat en minder warm dan de junimaand. Er was in juli en augustus geen sprake meer van hittestress en droogte.

Het koude voorjaar gevolgd door de recordwarme junimaand en de vochtige zomer kenmerkten het groeiseizoen van 2021. De start in het vroege voorjaar verliep juist bijzonder voortvarend, na een barre winterinval medio februari. Al voldeed dit imponerende weerfenomeen met veel driftsneeuw officieel landelijk net niet aan de definitie van koudegolf.

Ongekend juli hoogwater

Onverwachte stortbuien in mei leidden tot matige kwaliteit van de eerste snee gras, met daling van de melkaanvoer tot op de dag van vandaag tot gevolg. In juli overstroomden de grote rivieren op een nog nooit eerder vertoonde manier middenin de zomer, als gevolg van extreme hoeveelheden neerslag in het stroomgebied van de Maas.

Het tot dan toe uitdagend verlopen agrarisch weerjaar 2021 kwam vanaf september in rustig vaarwater. De oogstmaanden verliepen vrijwel zonder calamiteiten als gevolg van het weer en over het algemeen leverden de gewassen uiteindelijk ondanks het koude voorjaar bovengemiddelde opbrengsten op.

Kapotgevroren suikerbieten

Op het allerlaatste moment ging een nog onbekend deel van de laatste 5 procent van de suikerbietenoogst door de matige vorst van deze week in het binnenland verloren. Daarom heeft Cosun Beet Company de calamiteitenregeling geactiveerd voor de telers van late suikerbieten. Ook de komende Kerstnachten kan het met name in Noordoost-Nederland ’s nachts weer matig gaan vriezen.

Maar vanaf zondagmiddag krijgt een warme zeewind vat op het weer. De luchtdrukverdeling die het weer de komende week gaat beheersen, leidt waarschijnlijk zelfs tot aanvoer van lucht helemaal uit West-Afrika. Met mogelijk lenteachtig weer en warmte dagrecords op de allerlaatste dagen van het jaar die aan diggelen gaan.