Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Gras, Kunstmest strooien, Voorjaar

Maximale maaisnede? Eerste helft maart kunstmest strooien

In de eerste helft van maart loopt de Tsom in grote delen van Nederland op naar 250-350⁰ C.  Kunstmest strooien in dit Tsom traject levert de hoogste grasopbrengst op, uitgaande van zo vroeg mogelijke drijfmestaanwending.

Door: Erik Colenbrander

Bemesten voor een zo vroeg mogelijke weidesnede (zonder drijfmestaanwending)  moet al bij een Tsom van 200-250 ⁰C. Dit temperatuurtraject is in het zuidwesten inmiddels gepasseerd. In de noordelijke provincies staat de teller nog niet op 200 ⁰C. Gezien de weersverwachting in de loop van de komende week wel.

Dit is een bemestingsadvies van OCI Agro .

Maximale stikstof efficiëntie

Wie een zo hoog mogelijke stikstof efficiëntie nastreeft, krijgt het advies te wachten tot een T som van 350-400 ⁰C als het om maaigrasland gaat. Wordt het grasland de eerste snee beweid, dan is de stikstofbenutting het hoogst bij bemesting  in het Tsom traject van 250-300 ⁰C . De komende week dus in grote delen van Nederland. Dit adviseert het Nederlands Meststoffen Instituut (NMI).

Klik hier om de actuele stand van de Tsom in uw regio te bekijken

Bemesten bij de optimale Tsom is niet zinvol als er veel neerslag of een vorstperiode wordt berekend. Geen van beide weertypen komt voor in de langere termijn weersverwachting. Het is zo goed als zeker dat er ook de komende week heel weinig of geen regen valt. Kleine verrassingen blijven wel mogelijk, in de tweede helft van de komende week. Afgelopen donderdagavond viel in een smalle strook van Oost-Brabant naar de Gelderse Achterhoek bij de passage van het front dat de voorjaarswarmte verdreef, plaatselijk 10-15mm regen.

Onzekere temperatuurverwachting

Minder zeker dan de neerslagverwachting is de verwachting van de temperatuur.  Lucht aanvoer van zee, zoals gisteren, kan grote temperatuurverschillen tussen de kustgebieden en het binnenland veroorzaken. Boven land warmt de lucht in de zon op. Tenzij de zon de wolkenvelden niet oplost, die bij dit weertype soms overheersend kunnen zijn. De eerstkomende dagen staat de barometer echter zo hoog, dat bewolking weinig kans heeft om de hele dag stand te houden.

Eind volgende week wordt waarschijnlijk een veel koudere polaire noordelijke stroming in gang gezet, waardoor de temperatuur gevoelig kan gaan dalen. Maar lang zal dit waarschijnlijk niet duren. Van een vorstperiode is voorlopig geen sprake.  

Op termijn wisselvallig weer?

Na volgende week is de weersverwachting uiterst onzeker, al verschijnt in geen enkele weer app op langere termijn regen van betekenis. Toch is er wel degelijk kans op een weeromslag, na het volgende weekend. Het KNMI houdt al dagenlang rekening met wisselvallig weer op langere termijn. Die kans is in ieder geval groter dan een verlenging van het rustige, droge en overwegend zonnige weertype van de komende week.