Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Korrelmais, Mais, Snijmais, Vroeg, Zeer vroeg

Maïs vroeger dan ooit

Dankzij de tropenzomer in mei maakt mais een 'kickstart'.

Op percelen die rond 20 april zijn gezaaid, kunnen de maïsrijen zich nog in de maand mei sluiten. Een deel van het areaal is vroeger dan ooit, dankzij de ongekende meizomer. Bovendien is het aandeel vroege en zeer vroege maïsrassen groter dan ooit, meldt kweekbedrijf Limagrain.

De nieuwste maïsrassen hebben minder groeidagen nodig om (nagenoeg) dezelfde opbrengst en kwaliteit te halen, zegt Limagrain.  Een kort groeiseizoen is nodig om aan de vernieuwde wetgeving die samenhangt met de EU Nitraatrichtlijn te voldoen. Voor 1 oktober moet er groenbemester worden gezaaid, op zand en lössgronden.

Ontwikkeling groenbemester onzeker

Het alternatief, onderzaai van groenbemester tijdens de zaai of voor het sluiten van het gewas, is bewerkelijker. Ook brengt de combinatieteelt risico’s met zich mee. De ontwikkeling van de maïs of de groenbemester kan hinder ondervinden vanwege het andere gewas. Bijvoorbeeld door concurrentie om vocht, waardoor de maïs in het voordeel is en de groenbemester onder het snel groeiende bladerdek onvoldoende ontwikkelt. Valt of viel er juist veel neerslag, dan kan de groenbemester en / of het onkruid het maïsgewas overwoekeren.

Beschadigde maïs door hagel

Beide situaties komen op dit moment soms op korte afstand van elkaar voor. Door het zeer plaatselijke karakter van de zware neerslag  zijn de verschillen in bodemvocht op korte afstand heel groot. Gisteravond viel er bijvoorbeeld in Drenthe bij Emmen rond 30 mm neerslag, terwijl het elders in deze provincie nagenoeg droog bleef. In het centrum van de bui hagelde het ook hevig, waardoor er schade aan maïs is ontstaan.

Tropenzomer

Deze week is er sprake van een heuse tropenzomer, terwijl de kalenderzomer nog moet beginnen. Dagelijks temperaturen die in het binnenland tropische waarden kunnen bereiken, en als gevolg daarvan ook dagelijks kans op zware onweersbuien. Ook warme nachten en tamelijk vochtige lucht kenmerken het weer deze week. Hittestress zal zich steeds nadrukkelijker manifesteren. Pas aan het eind van de week verandert de stroming, waarschijnlijk. Zoals het er nu naar uit ziet neemt de hogedrukinvloed dan toe, vallen er geen zware buien meer en wordt het zeer zonnig en (plaatselijk) gortdroog.