Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Blijvend, Gras, Home, Tijdelijk

Laatste week april op droog zand inkuilen

De kans is behoorlijk groot dat er in de laatste week van april op zandgronden, die niet afgekoeld zijn door tientallen millimeters regen, ingekuild kan worden. Gezien de verwachtingen ligt het voor de hand dat er de komende week minstens 100 kilo drogestof per hectare gras per dag groeit op gronden, waar aan alle randvoorwaarden wordt voldaan.

Die randvoorwaarden zijn de juiste luchttemperatuur, bodemtemperatuur, bodemvocht, bemestingstoestand, de juiste groeifase van het gras en de juiste grassoort.

Rij zomerse dagen achter elkaar

Op droge, vruchtbare zandgronden met een goede bemestingstoestand in het Oosten van Nederland staat na twee weken grasgroei al een weidesnede (zie foto). Zeker als het relatief jong gras betreft. Dat er nu al een weidesnede staat op deze gronden betekent dat het gras de komende week in de groeiversnellingsfase komt. Gras geeft gras, wordt er dan gezegd. De luchttemperatuur loopt de komende week waarschijnlijk op naar mogelijke maximum dagrecordwaarden van 25 graden C en meer in het binnenland, meerdere dagen achter elkaar. Op zandgronden waar de bodemtemperatuur deze week niet is afgekoeld naar waarden lager dan 12 graden C, is ook de bodemtemperatuur dan geen beperkende factor meer voor maximale grasgroei. Maar in grote delen van Zuid-Nederland is de bodemtemperatuur door tientallen millimeters regenval de laatste dagen afgekoeld, blijkt uit cijfers van Smartfarm.nl

Vochttekort bij Duitse grens mogelijk

Op droge, snel opwarmende schrale zandgronden, met weinig organische stof, kan er aan het eind van de komende week een vochttekort ontstaan, als de temperatuur dagen achtereen waarden van 25 graden C en meer heeft bereikt. Langs vrijwel de hele Duitse grens bestaat deze kans. De regionale verschillen in bodemvocht hoeveelheid zijn namelijk groot en schrale hoge zandgronden leveren weinig bodemvocht uit de ondergrond, vanwege de lage grondwaterstand. In de zwakke zuidelijke stroming kan dit dreigende vochttekort nog worden aangevuld door buiige neerslag, die overigens in het hele land kan vallen, met name vanavond en vannacht, van het zuiden uit. Daarna klaart het op, maar in de zondag(na)middag ontstaan vooral in het westen enkele buien.

April maand mogelijk record warm

Aan het begin van de nieuwe week vormt zich een hogedrukgebied boven het Oostzeegebied. Dan steekt een oostenwind op en wordt het droog en zonnig. Zodra dit hogedrukgebied aan het eind van de komende week wegtrekt, komt er waarschijnlijk een nieuw hogedrukgebied voor in de plaats. Weliswaar zullen de zomerse temperaturen dan licht dalen volgens de huidige berekeningen, maar het droge en zonnige weer met ruim bovengemiddelde temperaturen houdt waarschijnlijk de hele maand april aan. Als dat werkelijk gebeurt, kan april 2018 de warmste maand ooit gemeten worden, terwijl de vier warmste aprilmaanden ooit gemeten sinds 1901 in De Bilt al op naam van de 21 ste eeuw stonden.

Grote regionale verschillen

De ongewoon zomerse vooruitzichten betekenen dat ook in die gebieden waar de bodem verzadigd is en de agrarische bedrijven met de voorjaarswerkzaamheden achter lopen, vergeleken met de laatste jaren, zich geen zorgen hoeven te maken. Zoals zo vaak zijn de regionale verschillen in gras-en gewasgroei in het voorjaar groot. Op die regel vormt dit jaar geen uitzondering.