Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Gras, Home

Ideaal weer voor probleemloze start weideseizoen

Nu zijn het ideale omstandigheden om probleemloos met weiden te starten. Pas eind volgende week gaat het gras waarschijnlijk echt snel groeien.

Tenzij je de volledige eerste snee wilt inkuilen. Zoveel mogelijk kuilgras van de hoogste kwaliteit is natuurlijk ook wat waard, is afgelopen jaar weer gebleken. Maar het kan lastig worden om 720 weide uren te halen, als je pas na de eerste snee begint. Menigeen is dan ook al begonnen met de ‘koeiendans’.

Besparen op soja

Het risico op vertrapping na de kletsnatte eerste helft van maart is de komende week klein. Dat geeft de gelegenheid de overgang van stalperiode naar beweiding zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Het risico is niet groot dat koeien in korte tijd heel veel vers suikerrijk gras met weinig structuur vreten, waardoor ze pensverzuring kunnen krijgen. Door nu te beginnen met weiden kun je per kilo drogestof vers gras opname een besparing van 150 tot 200 gram soja per koe per dag aan het voerhek realiseren,luidt het advies van veevoercoöperatie Agrifirm. Weidegang beperkt de toegang tot de krachtvoercomputer. Zet de krachtvoercomputer op de zomerstand zodat de koeien wel voldoende tijd hebben om het krachtvoer op te kunnen nemen, raadt Agrifirm aan.

Groeitrappen

Nu starten met beweiden zorgt, naast een zo geleidelijk mogelijke overgang van stal naar weide, ook voor groeitrappen. Vanaf komend weekend is het daarvoor te laat, want dan treedt waarschijnlijk de grasgroeipiek die het voorjaar kenmerkt op. In een paar weken tijd kan de grasgroei van enkele tientallen kilo’s drogestof per hectare per dag pieken naar meer dan 100 kilo drogestof per hectare per dag. Zonder groeitrappen is het dan heel lastig om de grasgroei bij te houden en grote beweidingsverliezen te voorkomen.

Geleidelijk steeds zonniger

De komende week is qua weersverloop vergelijkbaar met de afgelopen week. De eerste dagen overheerst een noordwestelijke stroming. Daardoor reikt de maximumtemperatuur niet veel verder dan 10 gr C en ’s nachts kan het licht vriezen. Morgen schijnt de zon nog volop, maar maandag kunnen er met name in de noordelijke helft van het land enkele buien vallen en waait het tijdelijk wat harder. De dagen daarna wordt het net als afgelopen week geleidelijk weer steeds zonniger, al dreigt ook telkens mist en hardnekkige bewolking, net als afgelopen week. Naarmate de kern van het hogedrukgebied van de Britse eilanden opschuift naar Centraal Europa, neemt de kans op zeer zonnig en warm lenteweer met meerdere dagen maximumtemperaturen van 20 gr C en meer toe, met name langs de oost-en zuidgrens. Op de oostelijke en zuidelijk zandgronden is de kans op grasgroeiexplosie dan ook het grootst.

Na volgende week onduidelijk

De verwachting voor de eerste week van april is nog te onzeker om er een duidelijke trend in te kunnen ontdekken. Wel is duidelijk dat de kans op ver ondergemiddelde temperaturen  heel klein is. In ieder geval biedt de komende week uitstekend de gelegenheid om groenbemester onder te werken en te bemesten met snelwerkende stikstof, in korrelvorm of vloeibaar.