Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

aardappels, Akkerbouw, suikerbieten

Het zoveelste record in de maak: oktober wordt wellicht ongekend nat

De teller staat in de buurt van de Bilt nu al op meer dan 200 mm en er komt nog meer aan deze maand. Misschien wel 100mm.

De depressietrein die deze week op gang gekomen is, davert de komende dagen namelijk in volle vaart door, tot en met 31 oktober op z’n minst.

Maandtotaal 300mm?

Maar ook de eerste dagen van november verloopt geen enkele dag helemaal droog. Zoveel is wel ongeveer zeker. Mogelijk knapt het weer in de tweede week van november op, maar dat is nog erg ver weg. De extreme regenval groeit mogelijk uit tot ongekende proporties, want een maandtotaal van 300 mm is mogelijk. Een dergelijk maandtotaal is nog nooit gemeten.

Waterpeil waterschappen

De extreme regenval in een tot nu toe toch al nat verlopen jaar heeft tot gevolg dat de oogst van (korrel) mais, aardappelen en suikerbieten ernstig wordt belemmerd. Temeer daar het er op lijkt dat veel waterschappen van de gelegenheid gebruik maken om extra water te bufferen en het waterpeil niet verlagen.

Maar er zijn ook waterschappen die dat omwille van de boeren die nog moeten oogsten wel doen, in navolging van waterschap Rivierenland.