Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Korrelmais, Mais, Snijmais

Het weer bepaalt de komende weken de maisprijs

Op de foto mais op de stroomrug van de Nederrijn aan de voet van de Grebbeberg.

Wie niet beregent moet vrezen voor mais misoogst, niet alleen in de uithoeken van Oost-Nederland. 14 dagen lang berekent het KNMI hooguit 20 mm regen.

Ondanks deze wetenschap heeft het er de schijn van dat het overgrote deel van het snijmaisareaal niet zal worden beregend, vanwege een gebrek aan installaties en mankracht. Zonder neerslag van betekenis ligt het voor de hand dat de snijmaisprijs fors zal gaan stijgen. Goede snijmais van vorig jaar kostte afgelopen week circa 70 Euro per ton.

Frisse zondag met buitjes voor het stof

Geluk bij een ongeluk is dat de aanhoudende droogte in tegenstelling tot vorig jaar niet gepaard gaat met hitte en intense zonkracht. Vannacht heeft het aan de grond in Twente zelfs gevroren. De stroming rondom een krachtig hogedrukgebied boven de Britse eilanden voert de komende week met regelmaat wolkenvelden aan. Morgen kan in het zuiden van het land de 25 gr C nog worden gepasseerd maar daarna volgt een fris weekend. In ieder geval op zondag als de temperatuur nergens in Nederland de 20 gr C haalt. Mogelijk dat er met name in het noorden een buitje voor het stof valt. Dat gebeurde deze week op maandag en dinsdag in de noordelijke helft ook, zij het zeer plaatselijk.

Midden volgende week weer warmer?

Regen van iets meer betekenis komt vanaf midden volgende week voor in de neerslagprognose. Dan lijkt onder invloed van een naderende depressie op de Atlantische Oceaan warme lucht vanuit Spanje onze kant op te komen, waarna mogelijk onweersbuien en afkoeling volgen. Tenzij de depressie die zich ontwikkelt op de Atlantische Oceaan noordelijker koerst of verbrokkelt. Wie wil voorkomen de komende herfst de voermarkt op te moeten om mais aan te kopen zal moeten beregenen. Anders dreigt een misoogst, net als vorig jaar. Zeker als tijdens de bloeit niet wordt beregend. Niet alleen in het droogste deel van Nederland, de Achterhoek en Twente, maar in een veel groter gebied op de zandgronden waar traditioneel veel mais wordt geteeld. Van het diepe zuiden tot het hoge noorden.

Verwaaiing en verdamping

Om effectief te kunnen beregenen is de windverwachting van belang, al hangt de windgevoeligheid ook van het type beregeningsinstallatie af. Bij het huidige weertype neemt de wind overdag toe tot matig (boven land) om vervolgens als de avond komt weer af te nemen tot en met de volgende ochtend. Midden overdag is beregening vanwege het risico op verwaaiing en verdamping dus veel minder effectief. Komend weekend waait er mogelijk ook ’s avonds en ’s nachts een matige tot krachtige noordwestenwind.