Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Beregenen, Gras, Kunstmest strooien, Mestuitrijden, Voorjaar, Weidegang, Zaaiklaar maken

Bij koel en donker weer komende week mest uitrijden overdag onmogelijk

Stikstof uit drijfmest verloren laten gaan omdat het geen donker, koel en windstil weer is bij het uitrijden is tegenwoordig ‘jammer geld.’ Maar het valt de komende week niet mee om overdag onder dergelijke omstandigheden te bemesten, aanstaande zondag uitgezonderd.

De uitzonderlijk zonnige eerste helft van maart wordt namelijk gevolg door een waarschijnlijk net zo zonnige tweede helft. Alleen morgen, zondag 20 maart, is er een periode met bewolking en waarschijnlijk een paar millimeter neerslag. Daarna komt de atmosfeer opnieuw in de ijzeren greep van een uitzonderlijk sterk en stabiel hogedrukgebied boven grote delen van Europa. Vermoedelijk pas over een dag of tien zwakt deze gigant, die zonnig, droog en met name overdag relatief warm weer brengt, enigszins af.

Hoe ammoniak reduceren?

Wie er zeker van wil zijn dat er zo min mogelijk stikstof uit de drijfmest vervluchtigt, kan besluiten ’s avonds en ’s nachts mest uit te rijden. Een andere optie is verdunnen met water. Weliswaar vergroot dat het emitterend oppervlak van de uitgereden mest maar de verdunning zorgt voor en betere indringing in de bodem. Bovendien voeg je dan een millimeter water toe aan de toplaag, bij een verhouding van 20 kuub drijfmest en 10 kuub water per hectare. Veel hemelwater valt er immers de komende weken hoogstwaarschijnlijk niet. De toplaag van de bodem dreigt te gaan verdrogen, als de verdamping overdag betekenis krijgt.

Nog meer zware nachtvorst?

Want de computerberekeningen zijn het er over eens dat de maximumtemperaturen de komende week verder oplopen richting de 20 graden C , zeker in het zuiden van Nederland. Of de nachtvorst verdwijnt is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk volgt er gaandeweg de komende week geen nieuwe zware nachtvorst meer zoals afgelopen vrijdagochtend, toen het plaatselijk aan de grond nog matig vroor.

Door de serie zware nachtvorsten in de eerste helft van maart in het binnenland heeft het gras een fikse groeivertraging opgelopen, ook al is de bodemtemperatuur niet laag. Grasland dat door droogte of vraat van ganzen of muizen is aangetast, lijdt het meest van zware nachtvorst. Het verschil met een gezonde en vroeg bemeste zode kan groot zijn.