Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

aardappels, Akkerbouw, Herfst, suikerbieten, Wateroverlast

Af en toe een droge dag al heel wat, waterschappen verlagen waterpeil

West-Nederland koerst af op een tweede record natte maand op rij. In delen van Noord-Holland is sinds 1 november al 150 mm regen gevallen en er komt de komende week nog zeker 50 mm bij. Het goede nieuws: af en toe een droog etmaal is mogelijk.

Zodat het water weer weg kan zakken en afgevoerd kan worden via de ontwateringskanalen en gemalen, die op volle toeren zullen moeten blijven draaien om bedreigende situaties te voorkomen.

Opnieuw veel regen

Morgen, zondag 12 november, kan het in het hele land helemaal droog blijven met een beetje geluk. Maar vervolgens valt er op maandag en dinsdag waarschijnlijk weer tientallen millimeters regen, vooral langs de westkust. Later in de komende week neemt de wisselvalligheid geleidelijk af en is er net als morgen kans op een volledig droog etmaal. Er is zelfs een kleine kans, later in de komende week, dat het dagenlang droog blijft. Met name langs de Duitse grens.

Beleidsverandering waterschappen

Gezien de extreme regenval en de verwachting is het niet verwonderlijk dat veel waterschappen blijken te zijn afgestapt van het beleid om zoveel mogelijk water voor het groeiseizoen vast te houden. Dat meldt de Unie van Waterschappen. De regen zorgt namelijk voor wateroverlast in meerdere (akkerbouw)polders, constateerden de waterschappen.

In het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt ook in verschillende dorpen overlast ervaren van de hoge grondwaterstand. Het waterschap trof meerdere maatregelen om het water snel naar zee en het IJssel- en Markermeer af te voeren. Zo verwijderde het een slootdam op Texel en opende het de Kooysluis van het Amstelmeer. De vier gemalen in het gebied pompen samen 8.000 m3 water per minuut weg. De situatie is daarmee beheersbaar, aldus het waterschap.

Water uit Duitsland

Ook Wetterskip Fryslân verlaagde de waterstand en zette de afgelopen dagen op verschillende plekken extra pompcapaciteit in om het teveel aan water uit de polders af te voeren naar de Waddenzee.

Langs de Duitse grens in de Gelderse Achterhoek, wordt veel regenwater vanuit het hoger gelegen Duitsland opgevangen. Zoveel dat ook het Waterschap Rijn en IJssel zich genoodzaakt zag de waterstanden te verlagen, bijvoorbeeld in de Baakse Beek die uitmondt in de IJssel. Ondanks de verdrogingsproblematiek die de streek al jaren in de greep heeft.