Agrarisch weernieuws en praktische adviezen n.a.v de weersverwachting op korte en langere termijn

Beregenen, Hittestress, Maandprognose, Mais, Oogst

2022 hard op weg net zo droog te worden als 2018 en 1976

Noodrijpe mais en weilanden die in een verdorde prairie veranderen. Zo verliep 2018 in augustus en de kans is groot dat ook dit jaar de augustus maand zo verloopt.

Al het hele jaar piekt de barometer boven onze contreien. Ook gaandeweg de komende week is dat het geval. In het voorjaar is het een vaker voorkomend patroon, maar het krachtige hogedrukgebied dat zich nu midden in de zomer boven de Britse eilanden aftekent, is uitzonderlijk. Met aanhoudend kurkdroge noordoostenwind tot gevolg.

Niet meteen een hittegolf

Komend weekend kan er verspreid in het land een beetje regen vallen, en de dagen daarna is het in een aanhoudend broeierige zuidwestelijke stroming ook zeker niet uitgesloten dat er buien ontstaan. Maar opĀ  de langere termijn is neerslag van betekenis vrijwel uitgesloten en zonneschijn gegarandeerd.

De dagenlange noordoostenwind leidt niet meteen tot tropische temperaturen in de berekeningen. Maar het is normaal dat krachtige hogedrukgebieden boven de Britse eilanden uiteindelijk aan de wandel gaan en de stroming naar het zuidoosten doen kantelen. Met een hittegolf in de tweede week van augustus als gevolg.

Zoetwaterverdeling

Nu al is de wateraanvoer in de Rijn bijzonder laag, en met deze weersvooruitzichten in het verschiet is het duidelijk dat de zoetwaterverdeling in Nederland de komende weken een belangrijk thema wordt. Op dit moment neemt de verzilting in de kustgebieden snel toe, blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat.

Kan er niet meer beregend worden, dan zit er niets anders op dan de gewassen op het land, zoals aardappelen en uien, vroegtijdig te oogsten. Op de zandgronden in het binnenland ligt het voor de hand dat niet beregende mais noodrijp wordt. Net zoals in 2018.